دوره ازدواج موفق:

1-                 نیاز به شناخت

1-                 logoدلایل غلط برای ازدواج

2-                 دلایل درست برای ازدواج

3-                 وساطت برای ازدواج دیگران

4-                 قسمت

5-                 چه کنیم تا فرد مناسبی سر راهمان قرار گیرد؟

6-                 معیارهای انتخاب همسر:

1-                 ایمان و اخلاق

2-                 هم کفو بودن:

   مفهوم کفویت

   قول و وعده برای تغییر

   کفویت اعتقادی

   کفویت نگرشی

   کفویت ادراکی

   کفویت اقتصادی

   کفویت فرهنگی

   کفویت ظاهری

   کفویت سیاسی

   کفویت شخصیتی:

   توافق و عدم توافق

   مکان کنترل بیرونی و درونی

   درون گرائی و برون گرائی

   شخصیت قربانی

   گروه های سمعی،بصری،لمسی،جنبشی

   نظریه های همسان همسری و ناهمسان همسری

3-                 بلوغ:

بلوغ جنسی

بلوغ عقلی ( ذهنی،فکری)

بلوغ نکاح

بلوغ عاطفی

بلوغ اجتماعی

بلوغ فرهنگی

بلوغ اخلاقی

بلوغ اقتصادی

بلوغ اشُد

4-                 اصالت خانوادگی:

ازدواج فامیلی

5-                 سلامتی جسمی،روحی و روانی:

ازدواج ایثارگرانه بامعلول یا جانباز

6-                 به دل نشستن

7-                 سن مناسب:

فاصله سنی مناسب بین دختر و پسر

معایب ازدواج زود هنگام

معایب ازدواج دیر هنگام

جمع بندی و تحلیل معیارهای ازدواج:

خطوط قرمز و زرد

8-                 ازدواج ممنوع!

9-                 موانع ازدواج

10-            راه های شناخت طرف مقابل:

1- دوستی پنهانی قبل از ازدواج (راه غلط):

ظلم به خانم ها در طول تاریخ

آثار سوء دوستی پنهانی به نیت ازدواج

2- تحقیق:

مراحل تحقیق

منابع مناسب برای تحقیق

محقق مناسب

شیوه مناسب تحقیق

طراحی سئوالات مناسب برای تحقیق

موانع تحقیق

استخاره

3- خواستگاری:

خواستگاری دختر از پسر

خواستگاری های همزمان

جلسه اول خواستگاری

جلسه دوم خواستگاری

نکات کلیدی در سئوالات  خواستگاری

آیا همه مسائل در خواستگاری گفته شود؟

جلسه سوم خواستگاری

انجام رفتارهای غیر منتظره

علائم هشدار دهنده

خواستگاری آقا علی(عليه السلام) از خانم فاطمه(سلام الله عليها)

11-            جلسه بله برون:

دیدن بدن همدیگر برای انتخاب نهائی

مهریه:

باورهای درست و غلط

اشکال پرداخت

مهرالسنه

ضررهای مهریه سنگین

سودهای مهریه سبک

12-            شیربها

13-            جهیزیه:

آثار سوء جهیزیه سنگین

جهیزیه خانم فاطمه (سلام الله عليها)

14-            عقد:

خریدهای عقد

مراسم عقد

عقد آقا علی(عليه السلام) و خانم فاطمه(سلام الله عليها)

15-            دوران نامزدی:

فواید این دوران

چند تذکر مهم

16-            مراسم عروسی:

تاخیردرانجام مراسم به علت فوت بستگان

گُل و گِل به ماشین عروس!

ازدواج آقا علی(عليه السلام) با خانم فاطمه(سلام الله عليها)

17-            حجله

18-            روزهای بعد از عروسی:

پاتختی

فردای عروسی آقا علی(عليه السلام) و خانم فاطمه(سلام الله عليها)

مطلب پایانی